Запитання? +38-067-547-22-33, +38-067-234-42-16

About RPDI

Рівненська міська рада відмовила журналістам у наданні копії укладеної нею грантової угоди. Чи правомірна відмова міськради?

Рівненська міська рада відмовила журналістам у наданні копії укладеної нею грантової угоди, посилаючись на те, що ця угода відноситься до службової інформації. Чи правомірна відмова міськради?

Рівненська міська рада відмовила журналістам у наданні копії укладеної нею грантової угоди, посилаючись на те, що ця угода відноситься до службової інформації. Чи правомірна відмова міськради?

Відповідає Людмила Опришко – адвокат, медіа-юрист, медіа-тренер:

Відповідно до частини 1 статті 1 Бюджетного кодексу України (БК України):

– “бюджетні кошти (кошти бюджету) – належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету” (див. п. 11),

– надходження бюджету – доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред\’явлення цінних паперів (див. п .37);

– доходи бюджету – податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, власні надходження бюджетних установ) (див. п. 23);

– бюджетні установи – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими (див. п. 12);

– власні надходження бюджетних установ –  кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг (включаючи плату за надання адміністративних послуг), виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (див. п .15).

Крім того, частина 4 статті 9 БК України до доходів бюджету відносить трансферти, тобто  “кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі”.

Відповідно до частини 4 статті 13 БК України благодійні внески, гранти та дарунки включаються до сеціального фонду бюджету.

Таким чином, аналіз вищезазначених правових норм, дає підстави для висновку про те, що кошти, отримані місцевою радою на підставі грантової угоди є бюджетними коштами. Відповідно, до цих правовідносин необхідно застосовувати положення частини 5 статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, яка передбачає, що “не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. “

Враховуючи це, відненсення грантової угоди та пректу заявки до службової інформації після укладення вищезгаданого грантового договору – є порушенням Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Так, відповідно до частини 1 статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації” до службової може належати така інформація:

“1) що міститься в документах суб\’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов\’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці”.

Як видно із наведеної правової норми, обмеженню доступу підлягає лише та частина інформації, яка передує прийняттю рішення або передує його публічному обговоренню. 
Таким чином, після укладення грантової угоди підстав для обмеження в доступі до неї вже немає. А тому, на нашу думку, відмова у наданні копії цієї угоди є незаконною.
_______________________________________________________________________

Людмила Опришко – адвокат, медіа-юрист, медіа-тренер.

Має більш ніж 20-річний досвід адвокатської роботи в галузі цивільного, кримінального, господарського права, і, зокрема, інформаційних спорів, захисту авторських прав, захисту журналістів/ЗМІ у справах про захист честі, гідності, ділової репутації, про спростування інформації, захист приватності, відшкодування матеріальної і моральної шкоди та інших.

Успішно представляла інтереси журналістів М. Вересня, О.Єльцова в українських судах, має успішний досвід ведення справ про доступ до інформації.

Спільно з юристами Л.Панкратовою та О.Бурмагіним у рамках діяльності ІРРП надає правову допомогужурналістам.

У співпраці з Л.Панкратовою виграла справу „Газета «Україна-Центр» проти України“ в Європейському суді з прав людини.

——————————————————————————

* Надсилайте ваші запитання у розділ “Консультації” на адресу: law.irrp.org.ua@gmail.com  з темою листа “Питання юристу”.

Маєте запитання, пропозиції, коментарі +38-067-234-42-16