Запитання? +38-067-547-22-33, +38-067-234-42-16

About RPDI

Проміжний звіт щодо стану інформаційної відкритості Уряду України

В серпні 2012 року Інститут розвитку регіональної преси провів дослідження рівня інформаційної відкритості Кабінету Міністрів України шляхом моніторингу Урядового порталу – єдиног о веб-порталу органів виконавчої влади України (http://www.kmu.gov.ua/).

Попередні результати цього дослідження продемонстрували, що коефіцієнт інформаційної відкритості Уряду України становить 33, 32%. Зазначений показник на 6,6% перевищує результат минулорічного Моніторингу, де зазначений коефіцієнт дорівнював 26,72%.

В серпні 2012 року Інститут розвитку регіональної преси провів дослідження рівня інформаційної відкритості Кабінету Міністрів України шляхом моніторингу Урядового порталу – єдиног о веб-порталу органів виконавчої влади України (http://www.kmu.gov.ua/).

Попередні результати цього дослідження продемонстрували, що коефіцієнт інформаційної відкритості Уряду України становить 33, 32%. Зазначений показник на 6,6% перевищує результат минулорічного Моніторингу, де зазначений коефіцієнт дорівнював 26,72%.

Покращення рівня інформаційної відкритості в 2012 році відбулось, насамперед, у зв’язку з тим, що на згаданому веб-ресурсі оприлюднено повну інформацію про підпорядковані Кабінету Міністрів України міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади (в 2011 році ця інформація була представлена лише частково). Звертає на себе увагу і заслуговує позитивних оцінок той факт, що на кожне міністерство, службу, агентство, інспекцію, інший орган державної виконавчої влади, сформовано інформаційну картку, яка включає: поштову адресу, номери телефонів, адресу електронної пошти та містить гіперпосилання на офіційний веб-сайт органу влади, що дозволяє здійснити прямий швидкий перехід на нього. Крім того, на веб-порталі зроблено розділ, присвячений місцевим органам влади, зокрема, місцевим обласним та Київській і Севастопольським міським державним адміністраціям, де також сформовано інформаційну картку на кожну із них та створено можливість переходу на їх офіційні веб-сайти.

Відповідно, навігаційна доступність до зазначеної інформації, зручність у користуванні нею значно покращились, у зв’язку з чим зазначені розділи веб-порталу отримали найвищі оцінки за названими критеріями.

Крім того, на порталі оприлюднено загальну інформацію про такі органи влади України, як Президент України, Верховна Рада України, РНБО України, ЦВК України, створено можливість швидкого переходу до їх офіційних веб-сайтів, що також сприяє покращенню стану інформування суспільства про органи влади України та доступу до інформації про них. 

Позитивним є й те, що на веб-порталі оприлюднено тексти офіційних виступів і заяв Прем’єр-міністра України, відомості про заходи, в яких він брав участь, звіт про підсумки роботи Уряду та показники розвитку регіонів в 2011 році, відомості про плани проведення та порядок денний засідань Кабінету Міністрів України. Гарну наповненість та навігаційну доступність має розділ порталу, присвячений питанням взаємодії Уряду України з іншими органами державної влади України та міжнародними організаціями.

Покращення роботи порталу торкнулись і питань зручності сприйняття інформації. Зокрема, покращилась його робота в браузері Opera, з’явився поділ за напрямками інтересів цільових груп, на кожній сторінці  порталу тепер наявне основне навігаційне меню. Нарешті, на наш погляд, значно покращився дизайн цього веб-ресурсу.

В той же час, як і в минулому році, на Урядовому веб-порталі  відсутні відомості про основні завдання, місію та функції, які стоять перед Урядом України, про його компетенцію, а також про компетенцію Прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністрів України. Не оприлюднено й схематичного зображення та/чи опису структури Секретаріату КМУ, відомостей про компетенцію, завдання і функції його структурних підрозділів.

Відповідно до методології моніторингу, значним недоліком є те, що на Урядовому веб-порталі відсутні:

–          розділи, присвячені консультативним та дорадчим органам, включаючи громадські, які створені при Кабінеті Міністрів України, з інформацією про їх повний перелік, керівництво, склад, протоколи засідань та прийняті рішення;

–          відомості про підвідомчі підприємства, установи, організації (їх перелік, статутні документи, контактна інформація);

–          інформація про державні інформаційні системи, що перебувають у віданні Уряду (включаючи систему обліку публічної інформації);

–          окремий розділ, який був би присвячений державним цільовим програмам та відомостям про хід їх виконання;

–          відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадських експертиз, інші механізми та процедури впливу громадськості на реалізацію повноважень Кабінету Міністрів України, а також про врахування громадської думки у його діяльності, інформація про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства;

–          відомості про оскарження рішень, дій, бездіяльності Кабінету Міністрів України, його посадових та службових осіб;

–          розділи, присвячені висвітленню питань державних закупівель, кадрового забезпечення, бюджету та фінансів та деяка інша інформація.

Суттєвого доопрацювання потребує і нормативно-правова база порталу. Вона має два підрозділи, в одному з яких міститься перелік останніх надходжень актів Кабінету Міністрів України (з гіперпосиланням на них), а в іншому – пошукова система серед актів Уряду, включаючи проекти. Інших актів (законів, указів Президента, що стосуються діяльності Уряду тощо) ця база не містить. Зокрема, в ній відсутні Конституція України, Закон України «Про Кабінет Міністрів України» та інші нормативні акти, які є правовою основою діяльності Уряду. Крім того, в цій базі практично відсутні проекти документів Кабінету Міністрів України. Є певні незручності і у самій пошуковій системі. Так, вона дозволяє здійснювати пошук актів Уряду лише за словами з назви акту. Здійснити пошук за контекстом або за ключовим словом неможливо. Відповідно, це знижує доступ до зазначеної інформації.

Варто також оприлюднити відомості про те, що згаданий інформаційний ресурс є офіційним веб-порталом Уряду України. Загальну контактну інформацію про Уряд необхідно доповнити розгорнутим телефонним довідником, відомостями про номер факсу (із зазначенням коду міста) та адресу електронної пошти.

Тест на дотримання критеріїв зручності сприйняття та інших вагомих параметрів показав, що портал має ряд суттєвих недоліків, які необхідно усунути. Зокрема, не виявлено карти порталу, алфавітного покажчика розділів і рубрик. Відсутні функції розширеного пошуку по порталу, можливість звукового супроводження для користувача, а також форум, опитування громадської думки та деякі інші корисні сервіси.

Таким чином, внаслідок проведення Моніторингу 2012 року встановлено, що стан інформування громадськості про діяльність Уряду України покращився, що виявилось у зростанні коефіцієнту інформаційної відкритості зазначеного центрального органу державної виконавчої влади. В той же час, виявлений рівень відкритості є недостатнім, а відповідно – Урядовий веб-портал потребує подальшого вдосконалення та наповнення суспільно важливою інформацією. 

Маєте запитання, пропозиції, коментарі +38-067-547-22-33